Poradnictwo / Diagnozy / Psychoterapie:

Szczegółowa analiza problemów pacjenta, mająca na celu  ustalenie  i zaproponowanie właściwych form leczenia oraz omówieniu zasad dotyczących przebiegu terapii.

Polegająca na systematycznych, spotkaniach z terapeutą, służąca głębszemu poznawaniu i rozumieniu problemów pacjenta,  poszukująca najlepszych rozwiązań, adekwatnych do indywidualnej sytuacji pacjenta, trwająca dłuższy czas.

Cykl spotkań w grupach 10-12 osobowych, trwających 2-3 godziny, 1-2 x w tygodniu. Każda z proponowanych grup terapeutycznych ma szczegółowo opracowany program, służący rozwiązywaniu problemów pacjenta, trwająca dłuższy czas.

Możliwość skorzystania z porady lub leczenia    u lekarza psychiatry, wspierająca terapię indywidualną i grupową.

Powyższe propozycje leczenia wzajemnie się uzupełniają, najczęściej są łączone tworząc
całościowy program leczenia.