Beata Maćkowiak-Serazetdinow

Beata Maćkowiak-Serazetdinow

Kwalifikacje:

  • Studia prawnicze i filozoficzne: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Szkolenia:

  • Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień, organizowane przez Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Jaworze ( certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień )

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w obszarach: pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin nad wybraną przez nich zmianą, badania i nadawanie znaczenia różnym formom przystosowania się do destrukcji w relacji z samym sobą i innymi ludźmi, pracy nad lepszym rozumieniem siebie oraz powiększania pola satysfakcji w wybranych obszarach życia.