Ewa Główczyńska

Ewa Główczyńska

Kwalifikacje:

  • Studia psychologiczne: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień- Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok (specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji)
  • Kurs Wstępu do Myślenia Systemowego- Instytut Pomocy Profesjonalnej

Doświadczenie:

  • praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi
  • praca w obszarze kryzysu i interwencji kryzysowej (udzielanie wsparcia, pomocy krótkoterminowej w sytuacjach utraty, kryzysów rodzinnych, kryzysów rozwojowych, przemocy w rodzinie, wypadków komunikacyjnych, katastrof, kryzysów uzależnień, trudnych i niespodziewanych doświadczeń życiowych)