Ewa Kremplewska

Kwalifikacje:

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia

Studia psychologiczne:

 • Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: społeczna psychologiakliniczna)
 • Doświadczenie zawodowe w zdobywane na oddziale dziennym psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
 • II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu
 • W Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Szkolenia zawodowe:

 • 4-letnie szkolenie psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zakończone certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i
  współuzależnienia
 • Wprowadzenie do Terapii Schematu w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia
 • Szkolenie Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu:
 1. Praca z parą w związku, gdzie jeden partner jest uzależniony
 2. Zaburzenia współwystępujące w terapii osób z syndromem DDA
 3. Krótkoterminowa terapia par w placówkach terapii uzależnień
 4. Techniki samoregulacji uczuć i emocji w pracy z pacjentem uzależnionym
 5. Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy domowej