Małgorzata Błaszczyk Witt

Kwalifikacje:

  • studia psychologiczne: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w obszarach: trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, problemy w sferze emocjonalnej: depresje, lęki, nadmierna złość, smutek, przygnębienie, uzależnienia, DDA, zaburzenia odżywiania
  • praca nad lepszym rozumieniem siebie, rozwiązywaniem wewnętrznych konfliktów, zwiększaniem swoich możliwości rozwojowych.

Szkolenia w renomowanych ośrodkach szkoleniowych:

  • szkolenie z zakresu Terapii Psychodynamicznej, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (psychoterapeuta)
  • szkolenie z zakresu holistycznej terapii Gestalt, organizowane przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu
  • szkolenie z zakresu Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
  • Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnie ń)