Marta Bartko

Kwalifikacje:

 • Psycholog,  psychoterapeuta w trakcie szkolenia, specjalista psychoterapii uzależnień,
 • Studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza specjalność: psychologia kliniczna,
 • Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1615,
 • Certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej wydany przez European Association for Transactional Analysis – EATA,
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień w Charcicach, poradniach leczenia uzależnień i współuzależnień na terenie województwa wielkopolskiego oraz Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu,
 • Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych oraz osób doświadczających trudności w różnych obszarach, których źródeł niejednokrotnie upatrują w funkcjonowaniu w rodzinie z problemem alkoholowym,
 • Prace psychoterapeutyczną opiera na poszerzaniu świadomości pacjenta i wspieraniu autonomii w poszukiwaniu rozwiązań i dokonywaniu zmian,
 • Pracuje pod stałą superwizją indywidualna i grupową.

Szkolenia:

 • Czteroletnia Szkoła Psychoterapii w podejściu Analizy Transakcyjnej (w trakcie) organizowana przez Centrum Analizy Transakcyjnej przygotowująca do międzynarodowej certyfikacji psychoterapeutycznej,
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie,
 • Dwuletnie Studium Dialogu Motywującego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej,
 • Szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu:
 1. „Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu.”
 2. „Dialog motywujący w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta        placówki i leczenia uzależnień”
 3. „Praca z parą w związku gdzie jeden z partnerów jest uzależniony”
 4. „Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy domowej”
 • Szkolenie „Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień w Broku,
 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ Warszawa.