Tomasz Drygas

Tomasz Drygas

Kwalifikacje

  • studia psychologiczne: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna
  • staże zawodowe w poradniach i ośrodkach terapii uzależnienia i współuzależnienia
  • równoległa do pracy w poradni współpraca z uzależnioną młodzieżą w ośrodku stacjonarnym
  • praca poddawana regularnej superwizji

Szkolenia

  • ukończone szkolenie na specjalistę terapii uzależnień i współuzależnienia: Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • w trakcie realizacji I Modułu Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS