Proponujemy pomoc psychoterapeutyczną w zakresie
(Leczenie  w ramach NFZ):

oraz zachowań mających charakter uzależnienia: w których dominuje przymus powtarzania danej czynności oraz poczucie braku kontroli powodujące dotkliwe konsekwencje w wielu obszarach życia:

  • alkoholizm

  • uzależnienie od hazardu

  • nikotyny

  • seksu i nałogowej miłości

  • komputera i internetu

  • zakupów

  • kompulsywnego objadania się

,które przeżywają szereg trudności nie radząc sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, uczymy je właściwego reagowania na zaistniałą kryzysową sytuację, pomagamy w tej sytuacji odnaleźć siebie, wzmocnić się psychicznie, lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami lękiem, złością oraz bezradnością.

osób które doświadczają często w swoim dorosłym życiu wiele przykrych skutków wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym. Nie radzą sobie w relacjach międzyludzkich, często przeżywają wiele frustracji, kryzysów. Uczymy jak uwolnić się od przykrych doświadczeń z przeszłości i uczynić swoje dorosłe życie satysfakcjonującym.

*Oprócz leczenie w ramach NFZ, oferujemy również leczenie prywatne.