Proponujemy pomoc psychoterapeutyczną w zakresie

(Leczenie w ramach NFZ):

oraz zachowania mające charakter uzależnienia: w których dominuje przymus powtarzania danej czynności oraz poczucie braku kontroli, powodujące dotkliwe konsekwencje w wielu obszarach życia:

  • alkoholizm

  • uzależnienie od hazardu

  • od nikotyny*

  • seks i nałogowa miłość

  • komputer oraz Internet

  • zakupy

  • kompulsywne objadanie się*

które przeżywają szereg trudności nie radząc sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, uczymy je właściwego reagowania
na zaistniałą kryzysową sytuację, pomagamy w tej sytuacji odnaleźć siebie, wzmocnić się psychicznie, lepiej radzić sobie
z trudnymi emocjami, lękiem, złością oraz bezradnością.

osób, które doświadczają często w swoim dorosłym życiu wielu przykrych skutków wychowywania się w rodzinie
z problemem alkoholowym. Nie radzą sobie w relacjach międzyludzkich, często przeżywają wiele frustracji, kryzysów. Uczymy,  jak uwolnić się od przykrych doświadczeń z przeszłości i uczynić swoje dorosłe życie bardziej satysfakcjonującym.

*Oprócz leczenia w ramach NFZ, oferujemy również leczenie prywatne.