Poradnictwo / Diagnozy / Psychoterapie:

Szczegółowa analiza problemów pacjenta, mająca na celu ustalenie i zaproponowanie właściwych form leczenia oraz omówieniu zasad dotyczących przebiegu terapii.

Polegająca na systematycznych spotkaniach z terapeutą, służąca głębszemu poznawaniu i rozumieniu problemów pacjenta, poszukująca najlepszych rozwiązań, adekwatnych do indywidualnej sytuacji pacjenta, trwająca dłuższy czas.

Cykl spotkań w grupach 10-12-osobowych, trwających 2-3 godziny, 1-2 x w tygodniu. Każda z proponowanych grup terapeutycznych ma opracowany program, służący rozwiązywaniu problemów pacjenta, trwający dłuższy czas.

Cykl spotkań terapeutycznych, w których wraz z partnerem, współmałżonkiem, rodziną podejmowana jest praca psychologiczna nad  pojawiającymi się trudnościami w relacjach.

Możliwość skorzystania z porady lub leczenia u lekarza psychiatry, wspierającego terapię indywidualną i grupową.

Powyższe propozycje leczenia wzajemnie się uzupełniają, najczęściej są łączone, tworząc
całościowy program leczenia.