Karolina Kolasa

Karolina Kolasa

Kwalifikacje:

  • Studia psychologiczne (specjalność kliniczna) – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Studium Terapii Uzależnień – Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • Szkolenie 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej – Ośrodek Psychoterapii i Treningów AION
  • Studia Podyplomowe: Pedagogika Lecznicza, Przygotowanie Pedagogiczne

 

Swoją wiedzę oraz umiejętności stale poszerzam, doszkalając się z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej.

W pracy kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.