Zespół terapeutyczny tworzą specjaliści, wciąż rozwijający swoje kompetencje zawodowe poprzez korzystanie z ofert  różnych placówek psychoterapeutycznych, dzięki którym zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychoterapii. Doświadczenia zdobywane poprzez szkolenia oraz często wieloletnie doświadczenie zawodowe czyni naszą ofertę  terapeutyczną różnorodną, holistyczną. Pracę terapeutyczną  poddajemy stałej superwizji.  Kierujemy  się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zespół Terapeutyczny

IMG_9374-retusz-do-internetu.jpg
Małgorzata Błaszczyk-Witt
Kierownik ośrodka, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień, psychoterapeuta
Maćkowiak-Serazetdinow-zdj.png
Beata Maćkowiak-Serazetdinow
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Rogacka-Agata-zdj.png
Agata Rogacka
Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Monika Pietrzak
Psychiatra
Kremplewska-Ewa-zdj-1.png
Ewa Kremplewska
Psycholog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Główczyńska-Ewa-zdj.png
Ewa Główczyńska
Psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień
Kolasa-Karolina-zdj.png
Karolina Kolasa
Psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień
Drygas-Tomasz-zdj.png
Drygas Tomasz
Psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień