Zespół terapeutyczny tworzą specjaliści, wciąż rozwijający swoje kompetencje zawodowe poprzez korzystanie z ofert różnych placówek psychoterapeutycznych, dzięki którym zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychoterapii. Doświadczenia zdobywane poprzez szkolenia oraz często wieloletnie doświadczenie zawodowe czynią naszą ofertę terapeutyczną różnorodną, holistyczną.
Pracę terapeutyczną poddajemy stałej superwizji. Kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zespół Terapeutyczny

IMG_9374-retusz-do-internetu.jpg
Małgorzata Błaszczyk-Witt
Kierownik ośrodka, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień, psychoterapeuta
Marta-Bartko-zdj.png
Marta Bartko
Psycholog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Drygas-Tomasz-zdj.png
Tomasz Drygas
Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Główczyńska-Ewa-zdj.png
Ewa Główczyńska
Psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień
Kolasa-Karolina-zdj.png
Karolina Kolasa
Psycholog, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień
Paulina Beneturska
Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnień
Monika Pietrzak
Psychiatra