Zespół terapeutyczny tworzą specjaliści, wciąż rozwijający swoje kompetencje zawodowe poprzez korzystanie z ofert różnych placówek psychoterapeutycznych, dzięki którym zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychoterapii. Doświadczenia zdobywane poprzez szkolenia oraz często wieloletnie doświadczenie zawodowe czynią naszą ofertę terapeutyczną różnorodną, holistyczną.
Pracę terapeutyczną poddajemy stałej superwizji. Kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.